Didim kelimesinin anlamı

DIDIM

Didim Anlamı

Bazı mitolojilere göre Didim kelime olarak “ikizlerin tapınakları” ya da “ikiz tapınaklar” anlamına gelir ve bunun Apollo ve ikizi Artemis ile bağlantılı bir isim olduğu düşünülmektedir. 

Bu düşünce sadece mitoloji ile bağlantılı bir teori olduğundan kelimenin gerçek anlamı ile alakalı gerçek bir kanıt yoktur. 

Ama herşeye rağmen bu tezin doğruluğunu kuvvetlendirebilecek bir Artemis Kültü Milet’i Didim’e bağlayan kutsal yolda son yıllarda yapılan kazılarda bulunmuştur.  Didim kelimesinin manası olduğu düşünülen ikiz tapınaklar ya da ikizlerin tapınakları Didim’deki Apollo tapınağı ve bu kutsal yolda bulunan Artemis Kültü olabilir. 

Ana Tanrıça Kibele Apollo ve Artemis ile yakından bağlantılıdır. Tarih öncesi dönemlerde Kibele Anadolu’da çok önemli bir yere sahipti. Farklı kültür ve yerleşimlerde Kibele çok farklı isimler ve yakıştırmalarla anılmaktaydı. Bunlardan en yaygın olanlarından biri Dindymus kelimesidir ve Dindymus dağından alınan bir isim olduğuna inanılır ve Didim kelimesine benzerliği de aşikardır.

Didim kelimesinin anlamı