Apollo Tapınağın genel özellikleri

DIDIM

Tapınağın genel özellikleri

Didimdeki Apollo Tapınağı yüzyıllar boyunca önemli bir kehanet merkezi olmasının yanı sıra sahip olduğu kutsal su, kutsal koru ve birçok kutsal öğe sayesinde çok meşhur bir yer olmuştur. 

Tapınağın zenginliğinin kaynağı çeşitli şekillerde yapılan bağışlar ve adaklık kurbanlardır. Bu tapınağa büyük bağışlarda bulunmuş olan imparatorların başında Lidya Kralı Kroisos, Mısır Kralı Necho ve Bergama Kralı II. Seleucus gelmektedir. 

Bu tapınak hakkındaki bir diğer gerçek de buranın korunaklı bir barınak olmasıdır. Sığınma hakkının tanınması ile tapınağa sığınan insanlar dokunulmazlık hakkı elde ederlerdi.Ilerleyen senelerde  Imparator Trajan tapınağın sınırlarını daha da genişleterek tapınağı kutsal yolun başlangıç noktasından dahi görülebilir hale getirmiştir. 

Tapınakta her sene bahar aylarında düzenlenen şenlik ve törenler tapınağın MÖ 494 yılında tamamen yakılıp yıkılmasından sonra da devam etmiştir. Milet’ten Apollo Tapınağına ulaşım ya deniz yoluyla ya da kutsal yol kullanılarak yapılıyordu. Milet’te biraraya gelen topluluklar ilk olarak Delphinionda Apollo tarafından kutsanır ordan Aslanlı liman olarak bilinen Panarmos limanına ulaşır ve ordan yürüyerek Apollo Tapınağına gelirlerdi. 

Tapınağın genel özellikleri